Tevékenységeink

– az ifjúság körében végzett felvilágosítás, oktatás-nevelés
– bűnmegelőzési, drogellenes, drogprevenciós programok, szervezése
– életvédő, egészségnevelő, ismeretterjesztő szakanyagok, (előadások,
prezentációk, filmek) létrehozása, készítésének és terjesztésének támogatása
– oktatások, ismeretterjesztő előadások gyermek- és felnőttképzés szervezése
– az esélyegyenlőség érdekében a kirekesztett és hátrányos gyermekek segítése
– projektnapok, rendezvények, gyermekprogramok,
táborok szervezése, lebonyolítása

Az alapítvány célja

A gyermek- és ifjúságvédelem területén: Életvédelem, egészségvédelem, oktatás-ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, a fiatalok közösségi életének szervezése és életre való felkészítése, esélyegyenlőség megteremtése, a kirekesztett és hátrányos helyzetű gyerekek segítése. Az alapítvány nyílt alapítvány. Az alapítvány politikamentes kezdeményezés: céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az alapítvány az 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-a szerinti feltételeknek megfelelően független a politikai pártoktól és országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja a tevékenységéből.

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzett feladatok

1. az esélyegyenlőség érdekében a kirekesztett és hátrányos gyermekek segítése
2. oktatások, ismeretterjesztő előadások (gyermek- és felnőttképzés) szervezése, támogatása
3. projektnapok, rendezvények, gyermekprogramok, táborok szervezése, támogatása
4. film- és zeneművészeti tevékenységek fejlesztésének támogatása
5. más szervezetek és személyek tevékenységének, programjainak támogatása az alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő körben
6. a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, és megelőzésének támogatása:
– az ifjúság körében végzett felvilágosítás a családon belüli erőszak elkerülése végett
– bűnmegelőzési, drogellenes, drogprevenciós programok, szervezése
– életvédő, egészségnevelő drogprevenciós és ismeretterjesztő szakanyagok létrehozása,
(előadások, prezentációk, filmek), készítésének és terjesztésének támogatása

Előadásaink

12-18 éves fiataloknak:

– Személyiségfejlesztés, önismeret
– Kommunikáció, barátság
– Felelősségvállalás, tisztelet
– Szerelem, párkapcsolat
– A magzatfejlődés, és az anyaság értéke
– Természetes családtervezés
– Szexuális úton terjedő betegségek, AIDS
– Alkohol, dohányzás és koffein káros hatásai a szervezetre
– Legális és illegális drogok, kábítószerek, bűnmegelőzés, büntethetőség
– Egészséges táplálkozás, valamint az anorexia, bulémia, obesitas veszélyei
– Az elsősegélynyújtás alapjai

Szülőknek, nevelőknek:

– Szülői és nevelői szerep a gyermeknevelésben
– Zenei, művészeti nevelés gyermekkorban
– Új utak az egészségnevelésben
– Mit tehet a szülő, nevelő, ha drogossal találkozik
– Családon belüli erőszak, büntethetőség
– A média hatása gyermekeinkre

Előadóink

Orvos, addiktológus, drogügyi koordinátor, gyermekvédelmi szakreferen

Copyright © 2010 Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány Forrásvideó All rights reserved