Sokan gondolják úgy, hogy nem érdekli őket a bűnmegelőzés, vagy a drogprevenció, mert nincs drogos a környezetükben. Ahhoz, hogy fiataljaink a társadalmunkban értékes, önmagukat és életcéljukat megtaláló emberekké váljanak, nem elég akkor foglalkozni a témával, amikor a probléma már ajtónkon kopogtat, vagy netán a lábával is belépett életünkbe. Valljuk és hisszük, hogy a megelőzés a kisgyermek korban történő szeretetteljes neveléssel és gondoskodással kezdődik.

Ajánlás

Sok filmet láttunk már az erőszakról és a drogozásról. Vannak olyanok, melyek hatnak ránk, és amelyek nem érintenek meg bennünket. Vannak, amelyek nagy kalandnak mutatják ezt, és vannak, amelyek elborzasztanak. Vannak, amelyek nevelni akarnak, és amelyek csak könnyű kikapcsolódást jelentenek.
Az itt látható filmek egyik iménti funkciót sem akarják betölteni. A képsorokból ugyan kibontakoznak történetek, életutak elemeit, folyamatát is látjuk, de kifejezetten filmes eszközök segítségével olyan hatások érik a befogadót, melyek továbbgondolásra késztetik, vagy sokszor érzelmi szinten ragadják meg. Tehát ezek a rövidfilmek nem érnek véget a képernyő elsötétülésével, bennünk tovább peregnek, nem hagynak békén. Akárcsak a probléma, a fiatalok droghasználata és az erről való gondolkodás, eszmecsere. Nem hagyni azt, hogy hozzászokjunk ehhez. A filmek lehetőséget adnak a néha nehezen induló beszélgetések beindulásához. Ajánlom mindenkinek.

Dr. Szemelyácz János
pszichiáter-addiktológus

Kompetencia alapú oktatási programokhoz kapcsolódó filmek

Nagy szeretettel ajánlom szakmailag e filmeket, komplexitásaiból fakadóan osztályfőnöki, biológia, egészségtan, és média óra tanárainak. A filmek alkalmasak beszélgetések kezdeményezésére, jellemrajzok készítésére, a visel-kedéskultúra, és társkapcsolatok megbeszélésére. Az egyes filmek jól kapcsolódnak a kompetencia alapú oktatási program-csomagokhoz. Kiválóan használható a szociális, életvitel és környezeti kompetencia, valamint az életpálya-építési kompetencia területek fejlesztésében (önismeret, életcélok, társkapcsolatok).

Kucsanda Ibolya és Görög Gabriella
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok
és Szakmai Szolgáltatások Központja

Kívülállók

A Fiatal Művészekért Alapítvány és a Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány bűnmegelőzési filmet forgatott „Kívülállók” címmel. A film megpróbál miérteket, ok-okozati összefüggéseket keresni a szereplők deviáns viselkedése és társadalmi, családi, lelki hátterük között. Drog, alkoholfogyasztás, erőszak, dohányzás, közöny – a film megpróbál valamennyivel harcba szállni.
(A film hossza: 25 perc)

Filmünk a X. VASFILM Fesztiválon a zsűri különdíját nyerte a kiemelkedő, hiteles színészi alkotásért.

Filmrészlet:

A teljes film itt:

Gina

Magyarországon az utóbbi néhány évben hallunk a GHB/GBL veszélyéről, amit fogyasztói berkekben csak “randidrog”-ként emlegetnek, mely észrevétlenül hálózza be áldozatait. A testi, lelki sérülés után pedig nehéz a gyógyulás. Filmünket figyelemfelhívó célzattal készítettük, hogy a célközönségre vizuális úton hatva eredményesebb prevenciót végezhessenek a szakemberek. Ma már kevés az a módszer, hogy egy szakember elmondja a drog veszélyeit, annak következményeit. A prevenció egyik lehetséges módszere, egy beszélgetés keretében a közösség bölcsessége alapján megfogalmazott kiútkeresés. A szereplők jellemvonásai, cselekedetei, lehetővé teszik a probléma elemzését, megbeszélését, sőt a teljes történet megfejtését.
(A film hossza: 19 perc)

Filmünk a X. Tallini Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri különdíját nyerte.

Filmrészlet:

A teljes film itt:

MIÉRT?

Prevenciós film az oktatási intézményekben történő bántalmazások megelőzésére. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály megbízásából készült film a tanár-diák, a diák-diák, és a tanár-szülő közti konfliktushelyzettel foglalkozik. 
(A film hossza: 21 perc)

A film a 2011-es Európai Nemzetközi Bűnmegelőzési Filmfesztiválon a zsűri különdíját kapta.

Filmrészlet:

A teljes film itt:

Négyen egyedül

A fiatalok hétvégi szórakozásának gyakran elengedhetetlen feltétele a szerfogyasztás, vagy az alkohol. Az átmulatott éjszaka után a fáradt, sokszor alkoholmámorban úszó fiatal autóba ül, és meggondolatlanul veszélyezteti önmaga és társai életét, testi épségét. Az ilyen módon bekövetkezett diszkóbalesetek többsége súlyos, halálos kimenetelű. Magyarországon minden hétvégére esik 4 ilyen baleset!

(A film hossza: 11 perc)

Filmrészlet:

A teljes film itt:

Szemtől szembe

A film témakörei: számítógép függőség, disco drog, kirekesztettség, a társadalomba való visszailleszkedés.
(A film hossza: 20 perc)

1. rész: Dangerous Game/Veszélyes játék
2. rész: Game with the Life/Játék az élettel
3. rész: Return to Life/Vissza az életbe

Filmrészlet:

A teljes film itt:

Fény és Árnyék

A film témakörei: halucinációk, félelmek, függőség, magány, feladás vagy kűzdés.
1. rész: Dream dose/Álom adag
2. rész: The circle closes/A kör bezárul
3. rész: Last chance/Utolsó esély
A kör berzárul című filmünk a 11. JUVENALE Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri külön díját kapta a kiemelkedő drogprevenciós alkotásért.
(A film hossza: 17 perc)

Filmrészlet:

A teljes film itt:

Hulladékgazdálkodás

A film célja a szelektív hulladékgyűjtéssel, hulladékfeldolgozással és az újrahasznosítással kapcsolatos munkafolyamatok, valamint a beruházással megvalósult ökológiai érték bemutatása.

A film jól kapcsolódik az iskolai kompetencia alapú oktatási programhoz is.
(A film hossza: 26 perc)

Filmrészlet:

A teljes film itt:

A megtört varázs

Az első magyar életvédő film, mely véleményeket és tényeket mutat be a megszületés előtti életről, annak kiolthatóságáról. Felhívja a figyelmet az abortusz testet-lelket károsító hatására, szövődményeire, és érzékeltetni kívánja a születendő emberi személy és az anyaság mérhetetlen értékét.
(A film hossza: 21 perc)

Filmrészlet:

A teljes film itt:

Kik tudják alkalmazni a filmeket?

– oktatási-nevelési intézményekben tanító-nevelő pedagógusok és osztályfőnökök
– gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, iskolai drogügyi koordinátorok
– fiatalokkal foglalkozó pszichológusok és drogpreventorok
– védőnők, egészségnevelők, és minden olyan emberek, akik fiatalokkal foglalkoznak

Támogatóink és munkakapcsolatok

– Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
– PTE Bölcsészettudományi Kar Szociológiai és Szociális Tudományok Intézete
– Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
– Országos Mentőszolgálat DDR Baranya Megyei Mentőszervezete
– INDIT Közalapítvány “FÜGE” Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ
– Dél-Baranyai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
– Kisgyermekek Szociális Intézmények Igazgatósága

Copyright © 2010 Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány All rights reserved